Taganemise avalduse tüüpvorm


Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41
„Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja
väljaspool äriruume sõlmitud lepingust
taganemise avalduse tüüpvormi ja
taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

Lisa 1

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise
avalduse tüüpvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

— Kellele: „[ettevõtja kannab siia oma nime, aadressi ning olemasolu korral faksinumbri ja e-posti
aadressi]”
— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*)
— Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)
— Tarbija nimi / tarbijate nimed
— Tarbija aadress / tarbijate aadressid
— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)
— Kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata.

Kommenteerimine on suletud