Müügitingimused

Veebipoe tahelilled.eu (edaspidi Veebipood) omanik on Tähe Lilled OÜ (registrikood 12066240), asukohaga Vaksali 17A, Tartu.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo
Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde eurodes. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.
Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Makseviiside kirjeldus ja valuuta

tahelilled.eu e-poes on võimalik tasuda Eesti pankade poolt väljastatud pangakaartidega, läbi paypali konto või tehes arvel näidatud rekvisiite kasutades pangaülekande ja andes meie klienditeenindusele sellest teada. E-poes arveldamise valuuta on euro.

Tellimuse vormistamine
Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kohaletoimetamine
Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti.
Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.
Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

Taganemisõigus
Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
Taganemisõigust ei ole vastavalt VÕS § 53 lõikele 4 ette nähtud asjadele:
a) mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;
b) mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;
c) mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;
d) enampakkumisel;
14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab müügitingimuste viimaselt lehelt (Lisa 1) ning saata see e-posti aadressile info@tahelilled.eu hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Taganemisavalduse täitmise juhend lisatud käesolevate müügitingimuste lõppu (Lisa 2).
Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus
Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@tahelilled.eu või helistada telefonil: +372 553 1263.
Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine
Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine
Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@tahelilled.eu või helistada telefonil: +372 553 1263.
Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.


Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41
„Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja
väljaspool äriruume sõlmitud lepingust
taganemise avalduse tüüpvormi ja
taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

Lisa 1

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise
avalduse tüüpvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

— Kellele: „[ettevõtja kannab siia oma nime, aadressi ning olemasolu korral faksinumbri ja e-posti
aadressi]”
— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*)
— Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)
— Tarbija nimi / tarbijate nimed
— Tarbija aadress / tarbijate aadressid
— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)
— Kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata.

Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41
„Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja
väljaspool äriruume sõlmitud lepingust
taganemise avalduse tüüpvormi ja
taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

Lisa 2

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise
näidisjuhend

Taganemisõigus
Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul.
Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast *1.
Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid *2 oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust
ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud
taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik. *3
Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse
kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.
Lepingust taganemise tagajärjed
Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas
kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise
viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata,
kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest kõnesolevast
lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite
makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi
kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. *4
*5
*6
Täitmisjuhend
*1. Lisage üks järgmistest jutumärkides esitatud tekstidest:
a) lepingu puhul, mille esemeks on teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, vee,
gaasi, elektri või soojuse müük ühendusvõrgu kaudu või digitaalne sisu, mida ei edastata
füüsilisel andmekandjal: „mil leping sõlmiti.”;
b) lepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine: „mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik,
kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.”;
c) lepingu puhul, mille kohaselt tuleb tarbijale üle anda mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi:
„mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud viimase asja
füüsiliselt enda valdusesse.”;
d) lepingu puhul, mille kohaselt tuleb asi tarbijale üle anda mitmes osas: „mil Teie või Teie
nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud viimase osa füüsiliselt enda
valdusesse.”;
e) kestvuslepingu puhul, mille esemeks on asjade korduv üleandmine kindlaksmääratud aja
jooksul: „mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud esimese
üleantava asja füüsiliselt enda valdusesse.”
*2. Palun märkige siia oma nimi, aadress ning olemasolu korral telefoninumber, faksinumber ja e-posti
aadress.
*3. Kui annate tarbijale võimaluse esitada teave lepingust taganemise kohta elektrooniliselt Teie
veebilehel, lisage järgmine tekst: „Teil on ka võimalik täita ja esitada taganemisavalduse tüüpvorm või
mis tahes muu ühemõtteline avaldus elektrooniliselt meie veebilehel info@tahelilled.eu. Kui
kasutate seda võimalust, saadame Teile viivitamata kinnituse Teie taganemisteate kättesaamise kohta
püsival andmekandjal (näiteks e-kirjaga).”
*4. Kui Te ei ole lepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine, teinud ettepanekut tarbija
taganemise korral lepingu esemeks olevale asjale ise järele tulla, lisage järgmine tekst: „Võime
keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või
kuni olete esitanud tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.”
*5. Kui tarbijale on lepingu esemena antud üle asi:
a) lisage:
— „Tuleme ise asjale järele.” või
— „Saadate asja tagasi või annate selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil
teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust, üle meile. Tähtajast on kinni peetud, kui
saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.”;
b) lisage:
— „Asja tagastamise kulud katame meie.”,
— „Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil.”,
— kui Te sidevahendi abil sõlmitud lepingus ei paku võimalust lepingu esemeks oleva asja
tagastamise kulusid ise katta ning asja ei saa selle olemuse tõttu tavaliselt posti kaudu tagastada:
„Asja tagastamise otsesed kulud … eurot [lisage summa] tuleb katta Teil.”, või kui asja tagastamise
kulusid ei ole mõistlike jõupingutustega võimalik enne arvutada: „Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil. Maksimaalsed kulud on ligilähedaselt … eurot [lisage summa].”, või
— kui väljaspool äriruume sõlmitud lepingu puhul on lepingu esemeks olev asi toimetatud tarbija koju lepingu sõlmimise ajal ning seda asja ei saa selle olemuse tõttu tavaliselt postiga tagasi saata:
„Tuleme asjale ise omal kulul järele.”;
c) lisage „Vastutate üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul
viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.”
*6. Teenuse osutamise või muu kestva soorituse tegemise lepingu korral ning vee, gaasi, elektri või
soojuse ühendusvõrgu kaudu müügi lepingu korral lisage järgmine tekst: „Kui soovisite, et teenuse
osutamine / muu kestva soorituse tegemine või vee/gaasi/elektri/soojuse müük ühendusvõrgu kaudu
[mittevajalik maha tõmmata] algaks taganemistähtaja jooksul, tuleb Teil meile tasuda lepingu
täitmisena üleantu väärtus proportsionaalselt üleantuga ajani, mil teatasite meile oma taganemisest
kõnesolevast lepingust, võttes arvesse lepingu kogumahtu.”

Kommenteerimine on suletud